NED

Book Now!

REGLEMENT

ART.1
BETREDING Betreding van de camping,om welke reden dan ook,kan alleen na toestemming van de directie. Hiervoor moet aan de directie een legitimatiebewijs van iedere persoon worden afgegeven voor de wettelijk verplichte registratie. Personen die zonder toestemming de camping betreden of zich daar begeven maken zich schuldig aan: -overtreding van de Publieke Veiligheidswet;- overtreding art. 614 C.P.(huisvredebreuk);-overtreding art. 633 C.P.(invasie terrein en gebouw);-overtreding art. 624 C.P(beroving van diensten);-misdrijf van contractuele fraude.De client behoort op het moment van de aanmelding de juistheid van de registratie te controleren,elke onjuistheid te melden bij de directie en veranderingen, aankomst en vertrek van personen vooraf door te geven.
MINDERJARIGEN Betreding door minderjarigen(< 18 jaar) is niet toegestaan zonder begeleiding. Minderjarigen moeten worden begeleid door, en verblijven bij ,de ouders of personen met ouderlijke rechten,die de verantwoording dragen voor de waarneming en naleving van de regels van de camping.De volwassenen dragen ook de volledige verantwoording voor het gedrag van hun kinderen waarin de levendigheid en opvoeding niet ten koste gaat van de rust ,veiligheid en hygiene van de andere gasten.

ART. 2
Het is niet toegestaan om meer dan n uitrusting voor maximaal 6 personen neer te zetten per staanplaats.

ART. 3
REGISTRATIE STAANPLAATSNUMMER
De client kan naar eigen keuze een staanplaats kiezen,rekening houdend met de aanwijzingen van het personeel.De gereserveerde staanplaatsen mogen alleen bezet worden met vooraf toestemming van de directie.Alle bezittingen,voertuigen inbegrepen,moeten netjes binnen de staanplaats worden gezet.Het is niet toegestaan om meer dan n uitrusting voor maximaal 6 personen neer te zetten per staanplaats.

ART. 4
BEZOEKERS
De directie behoudt zich het recht voor dat de toegang van bezoekers en dagelijkse gasten ,met gratis toestemming voor een kort verblijf,afhankelijk is van de organisatorische eisen van het complex.Eventuele verlenging van dit korte verblijf moet worden toegestemd door de directie en omvat een betaling van het dagtarief volgens de prijslijst.Bezoekers mogen uitsluitend de camping te voet betreden en alleen volgens de aangegeven bezoekerstijden. Auto's en motorvoeruigen moeten altijd buiten de camping worden geparkeerd.De clienten van de camping moeten in acht nemen dat zijn of haar bezoekers in het bezit zijn van deze toestemming van de directie en verantwoordelijk zijn voor hun gedrag binnen de camping.

ART. 5
WEGVERKEER
Voertuigen mogen alleen gebruikt worden om de camping op en af te rijden in de aangegeven tijden,met matige snelheid(voetstaps)en volgens de aanwijzingen op de borden. Het is verboden om voertuigen en aanhangers op straat of bij de openbare ingangen te laten staan.
Het is verboden om te parkeren bij de restaurants en de zwembaden,de waterhelling en alle overige,daar niet voor bedoelde plaatsen.

ART. 6
RESPECTEREN VAN DE STILTE UREN
Te allen tijde moet worden vermeden dat door aktiviteiten, spelen,en gebruik van speeltoestellen, overlast kan ontstaan bij andere campinggasten. Met name tussen 23 en 7 uur is het niet mogelijk om :met een motorvoertuig de camping op en af te rijden;geluidsapparatuur te gebruiken;spel en en sportapparatuur te gebruiken.

ART. 7
GEBRUIK VAN DE SPORTTOESTELLEN
Het gebruik van de sport en speeltoestellen is volledig op eigen risico van de gebruiker waarbij het gebruik van de sporttoestellen verboden is voor minderjarigen onder 12 jaar. De steiger aan het meer is voor gebruik van de gasten,met het absolute verbod om eraf te duiken.

ART.8
VERANTWOORDELIJKHEID
De directie is niet verantwoordelijk voor: -eventuele diefstal van bezittingen die niet in bewaring zijn afgegeven en getaxeerd ; -schade veroorzaakt door andere gasten;- schade door overmacht: natuurrampen,insecten,plantenziekten en epidemieen ook door vallende takken of vruchten die uit bomen vallen. Gasten met hun eigen camper of caravan dragen zlf de verantwoording om ervoor te zorgen en te garanderen dat de aansluiting en installatie van het gas en de elektra in perfecte staat en goed onderhouden is en in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften.

ART. 9
VERBODEN
Honden zijn niet toegestaan en is het verboden voor alle soorten huisdieren in de accommodaties.Het gebruik van motoren,brommers en scooters zijn niet toegestaan op de camping.Het is bovendien verboden om: - afval te dumpen buiten de daarvoor bestemde containers;- Gaten of gleuven te graven; - vuur te stoken in de openlucht; - vegetatie te beschadigen; - het op de grond gooien van afval, olie, brandstof, zuren,zouten of hete vloeistoffen; Auto's of voertuigen op het terrein te wassen; Vaat of wasgoed te wassen buiten de daarvoor bestemde wasbakken; - (zich)te wassen in de fonteintjes op het terrein; - water onnodig te verspillen; - omheiningen of zonweringen te plaatsen,ook maar iets aan de planten vastmaken,lijnen te spannen op ooghoogte of iets anders te bevestigen dat potentieel gevaar oplevert danwel de vrije doorgang belemmert.

ART. 10
GESCHEIDEN AFVALINZAMELING
De camping draagt in het bijzonder bij aan de zorg voor gescheiden inzameling van het afval,en verzoeken de gasten om op juiste wijze met dit ecologisch afvalsysteem om te gaan en gebruik te maken van de verscheidene hiervoor bestemde afvalcontainers.

ART. 11
GEVONDEN VOORWERPEN
Op de camping gevonden voorwerpen moeten volgens de wettelijke voorschriften worden afgegeven aan de directie

ART. 12
ZWEMBADEN
Toegang tot het zwembad is alleen mogelijk zonder schoenen of slippers en via een ondiep waterbadje waarin men de voeten wast..
Zwemmen is alleen toegestaan met een badmuts op.Het is verboden om buiten de openingstijden in het zwembad te zwemmen.
Het is verboden om te duiken en het gebruiken van de glijbaan is alleen bestemd voor kinderen onder 12 jaar en onder supervisie van de ouders.

ART. 13
MOTORVAARTUIGEN
Motorboten moeten vertrekken en aankomen op de hiervoor bestemde ruimte en kunnen alleen op de plaatsen geparkeerd worden die door de directie zijn aangeduid.Het is uitdrukkelijk verboden om op een afstand van minder dan 200 meter vanaf de oever te varen of bij de steigers aan te leggen. Het niet na-leven van deze regel betekent een inbreuk op de Zeevaartwet en kan voldoende reden zijn om de overtreder van de camping te verwijderen.

ART. 14
BEVEILIGING
Hoewel er op de camping voortdurend bewaking aanwezig is, is de directie niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen.Elke campeerder is zelf verantwoordelijk voor zijn bezittingen.
Om een zo goed mogelijke beveiliging te garanderen,behoren de gasten het camping-armbandje om te hebben en de camping-pas bij zich te dragen die bij de aankomst is overhandigd.
Wanneer bij controle blijkt dat er meer personen verblijven dan is aangemeld, dan zal de directie alsnog het dagtarief toepassen,vanaf de dag van aanmelding ,vermeerderd met 50% voor ieder niet aangemeld persoon, en zal uitzetting van de camping voor het gehele gezin tot gevolg hebben.
Voor klachten over het gedrag van andere gasten,kunt u terecht bij de directie die hierop passende maatregelen zal treffen.Het is ten strengste verboden om zelf actie te ondernemen.De directie behoudt zich het recht voor om iedereen van de camping te verwijderen die zich schuldig maakt aan:vandalisme,intimidatie of overtreding van het aanwezig reglement.

De directie behoudt zich het recht tot uitzetting van iedereen die, naar eigen goeddunken, tegen de regels in gaat, en degene die door verstoring van de harmonie en belemmering van de gastvrijheid, schade toebrengt aan het goede verloop van het gemeenschapsleven en de belangen van het complex.Clienten die al zijn uitgezet of hierop zijn aangesproken mogen de camping niet meer opnieuw betreden zonder nieuwe specifieke toestemming van de directie.

TIJDEN

Stilte uren 13.00 -15.00 en 23.00 - 7.00
Bezoekers 10.00 - 22.00
Aankomst staanplaatsen 13.00 - 23.00
Aankomst accommodaties 18.00 - 22.00
Vertrek staanplaatsen vr 13.00
Vertrek accommodaties vr 10.00
Receptie 08.00 - 22.00
Cassaservice 08.00 - 21.30
Geldkluisjes 08.00 - 22.00
Geldautomaat 08.00 - 22.00
Supermarkt LAAGSEIZOEN
8.00 - 12.00 en 15.00 - 19.00
MIDDENSEIZOEN
7.45 - 12.30 en 15.00 - 19.30
HOOGSEIZOEN
7.45 en 20.00
Restaurant 08.00 - 23.00
Bar 08.00 - 23.00
ONZE AANBIEDINGEN
VRAAG OM INFORMATIE
* Volledige naam:
* E-mail:
Telefoon:
Accomodatie:
Aankomst:
Vertrekdatum:
Aantal volwassenen:
Leeftijd kind 1:
Leeftijd kind 2:
Leeftijd kind 3:
Speciale verzoeken:
Verplichte velden *
NEWSLETTER
Via Peschiera, 48
37011 Bardolino - (Vr)
E-mail: info@camping-cisano.it
Tel. +39 045 6229098
Fax +39 045 6229059
Privacy Policy - P.Iva 00771620234
Credits TITANKA! Spa 2015